Den 23.april 1616 døde tre store forfattere: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. 400 år senere, i 1995, vedtok UNESCO at Verdens bok- og opphavsrettdag skal markeres på denne symbolske datoen hvert år. I dag feirer over hundre land verdens bokdag.
Les mer om denne dagen og markeringene på FN sine sider her.

 

Verdens bok- og opphavsrettdag feirer bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Vi markerer gjerne dagen med å dele denne fine filmen fra Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, og oppfordrer deg til å låne en god e-bok eller e-lydbok til helgen! ♥ Les mer om BookBites her.

God bokdag! ♥

Translate »