Hvor mange bøker ble lånt ut i 2022? Hvilket postnummer lånte mest? Og hvilken dag ble det sendt ut flest purringer? Disse tallene og noen flere, har vi samlet inn for dere. 
Etter to pandemiår er utlånstallene endelig på vei opp igjen! I 2022 lånte hortenserne 76 846 bøker og andre medier. Tar vi med fornyelser og fjernlån til andre bibliotek blir tallet så høyt som 120 542. Den dagen det ble lånt flest bøker var 3. januar, med 538 utlån, mens det kun ble lånt ei bok første juledag. Ser vi på hvilken uke det ble lånt flest bøker, var uke 14 ei god uke sammenlagt. Kanskje ikke så rart rett før påskeferien. 
Hvem er det så som låner mest blant hortenserne? Det er kvinnene som troner overlegent på utlånstoppen med 68% av alle utlånene, mens menn kun står for 28% av fjorårets utlån. Fordeler vi på alder er det flest utlån blant barn i alderen 1-13 og voksne i alderen 36-40. Til gjengjeld er det disse som får flest purringer også. Det blir sendt flest purringer på tirsdager og 20. april ble det sendt flest, så mange som 382 purringer. 
Lurer du på hvor de mest aktive lånerne bor? Svaret finner du nedenfor. 

Postnummer 
Antall lånte bøker 
3188 
12492 
3189 
9988 
3187 
8876 
3186 
7864 
3179 
6580 
3181 
5831 
3182 
5668 
3183 
4576 
3185 
3521 
3184 
3406 
   

Godt nytt leseår! 📚⭐

Translate »