Låneregler og serviceerklæring

Ben blandt hyller. Voksne som sitter og leser på et bibliotek. Foto.

Låneregler

Lånerett

Det er gratis å låne på biblioteket. Du kan låne og levere ved alle folkebibliotek i Norge. Du kan be om lån fra andre bibliotek. Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten.

Lånekort

Lånekortet er gratis. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta bibliotekets låneregler. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Du må ha med lånekortet når du skal låne. Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld med en gang fra til biblioteket ved: navn- og adresseforandring, endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer eller tap av lånekort. Ved tapt eller skadet lånekort, utstedes et nytt kort, vanligvis mot et gebyr.

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha annen lånetid. Lån uten venteliste kan som regel fornyes. Leverer du etter forfallsdato, må du vanligvis betale gebyr. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.

Ansvar

Film/spill lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldergrense for lån av disse medier følger mediets anbefalinger. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr.

Ben blandt hyller. Voksne som sitter og leser på et bibliotek. Foto.

Serviceerklæring

Vårt arbeid er forankret i Lov om folkebibliotek og Bibliotekplan Vestfold.

Vi stiller 750 000 bøker og andre medier gratis til din disposisjon. Du har tilgang til dette materialet uavhengig av hvilket bibliotek du henvender deg til.

Bibliotekene er sosiale og kulturelle møteplasser og et sted å være for alle. Vi tilbyr over 1 200 arrangementer av ulike slag årlig. Litteratur, opplevelser, informasjon og kunnskap står sentralt.

Du kan forvente av oss:

 • At vi møter deg med smil og respekt
 • At vi yter gode tjenester
 • At vi behandler forespørsler konfidensielt og profesjonelt (vi har taushetsplikt)
 • At vi er tilgjengelige for spørsmål og svarer raskt
 • At alle medarbeidere har høy kompetanse
 • At vi låner inn til deg det vi selv ikke har
 • At du får et nasjonalt lånekort
 • At du kan låne og levere på hvilket bibliotek du vil
 • At du kan bestille og fornye dine lån på nett
 • At du enkelt finner fram i biblioteklokalene
 • At du finner låneregler og annen informasjon lett tilgjengelig
Ben blandt hyller. Voksne som sitter og leser på et bibliotek. Foto.

Ordenregler

Horten bibliotek skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge. Besøkende må rette seg etter bibliotekets ordensregler og beskjeder fra ansatte.

Oppførsel
Ta hensyn til andre, for eksempel ved samtaler og bruk av mobiltelefon. 

Husk at biblioteket er et offentlig sted. Vær forsiktig ved private samtaler eller håndtering av sensitiv informasjon. 

Personer som er til sjenanse på grunn av støy, lukt, sjikane og annen upassende oppførsel kan vises bort fra biblioteket. 

Trusler og voldelig atferd medfører bortvisning og vil bli anmeldt. 

Dyr
Kun førerhunder/servicehunder er tillatt i lokalene. 

Mat og drikke
Det er tillatt med mat og drikke i biblioteket, men ta hensyn (lukt). 

Rusmidler
Personer som er synlig påvirket av rusmidler kan vises bort.
Personer som bruker, kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket, og politiet vil bli varslet. 

Bortvisning
Personalet kan vise personer bort fra bibliotekets lokaler. Bortvisningen varer ut dagen. 

Utestenging
Horten bibliotek kan utestenge personer for en bestemt tidsperiode. Dette er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve beslutning av biblioteksjef og behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

Ben blandt hyller. Voksne som sitter og leser på et bibliotek. Foto.

Gebyr og erstatning

Vi vil sende ut varsel på forfalt materiale med følgende satser:

1. brev: Kr. 0,-
2. brev: Kr. 0,-
3. brev: Kr. 200,-
Ved tredje varsel inndras også låneretten inntil gebyret er betalt og forfalt materiale er levert eller erstattet.


Tapt materiale erstattes etter følgende satser:

Voksenavdelingen:

Faglitteratur500,-
Skjønnlitteratur og lydbøker400,-
Fjernlån (fra andre bibliotek) og spill (X-box og Playstation)700,-
Film300,-
Tidsskrifter100,-

Barneavdelingen:

Bøker, lydbøker, DVD og musikkKr 250,-
Spill (X-box og Playstation) og innlånKr 700,-

NB! Andre satser/unntak kan forekomme.

Husk at du kan fornye via Bibliofil-appen eller ved å logge inn på dine sider. Du kan også ringe oss eller sende en e-post. Kontaktinformasjon finner du her. 

Les mer om lånekort, fjernlån, Bibliofil-appen og andre utlånstjenester her.

Ben blandt hyller. Voksne som sitter og leser på et bibliotek. Foto.

Tjenestebeskrivelse

Formål med tjenesten

”Å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet ” (Lov om folkebibliotek)

Hvem kan få tjenesten

Alle barn, ungdom og voksne

Tjenestens innhold

 • utlån og bruk av bøker, lydbøker, musikk, film, spill, aviser, tidsskrifter
 • barne- og ungdomsavdeling, ungvoksenavdeling, voksenavdeling
 • informasjon, råd og veiledning
 • innlån av bøker og andre media fra andre bibliotek etter nasjonale fjernlånsregler
 • mulighet til å få bøker brakt hjem for bevegelseshemmede og eldre som ikke kan komme til biblioteket
 • utstillinger, eventyrtimer, teater, foredrag og forfattertreff
 • PC-er med tilgang til internett og kopimaskin, trådløst nettverk
 • leseplasser og studierom
 • mikrofilmapparat, printer, sending av faks, epost, attestasjon av vitnemål m.m.
 • digitale tjenester: Søking i bibliotekets baser med mulighet for bestilling og reservering
 • Mappa mi – administrasjon av egen lånekonto
 • Bibliofil-app for mobil og nettbrett
 • SMS-tjenester: Hentemelding på reservert materiale, forhåndsvarsel før forfall
 • meråpent tilbud

Hva kan du forvente av oss

 • du føler deg velkommen
 • du blir møtt med respekt
 • du får svar på dine spørsmål
 • dine henvendelser behandles konfidensielt
 • det er ryddige og merkede samlinger
 • dine forslag til innkjøp blir vurdert
 • biblioteket har skjema for ris og ros
 • bibliotekes utvikling skal skje i overensstemmelse med brukernes behov

Hva vi forventer av deg

 • du kjenner bibliotekets låneregler
 • du har med deg lånekort når du skal låne
 • du overholder lånefrister
 • du behandler bibliotekets materiale på en forsvarlig måte
 • du følger bibliotekets regler for internettbruk
 • du gir tilbakemelding på tjenestene våre
 • du følger våre ordensregler

Betaling
Det er gratis å låne

Se gebyrer og erstatningssatser under fanen «Gebyr og erstatning».

Nå kan du betale dine purregebyr på nett. Tjenesten er tilgjengelig for betaling med kredittkort knyttet til Visa, MasterCard, MobilePay, Vipps og BankAxess.
Logg inn i MappaMi og velg  Mine lån. Her kan du se om du har utestående purringer. Purringen kan enten betales med de betalingsløsningene som nevnt over, eller du kan betale direkte til oss, kontant eller med kort, på biblioteket.

Klageadgang (saksgang)
bibliotek@horten.kommune.no

Ansvarlig for tjenesten
Biblioteksjef. Virksomhetsleder kultur- og samfunnsutvikling

Tjenestested(er)
Horten bibliotek, Åsgårdstrand bibliotek

Tilgjengelighet og kontortid
Adresse: Apotekergt. 10
3187 Horten
Telefon: 33 08 53 30
Telefaks: 33 08 53 33
E-post: bibliotek@horten.kommune.no
Hjemmeside: www.htnbib.no

Åpningstider:
Mandag – torsdag 08.00 – 19.00 (selvbetjent 08.00-10.00)
Fredag 08.00 – 16.00  (selvbetjent 08.00-10.00)
Lørdag 10.00 – 15.00
Meråpent bibliotek 07.00-23.00 alle dager hele året

Åpningstider for sommerferie, jul og påske blir annonsert

Åsgårdstrand bibliotek
Adresse: Granåsveien 46
3179 Åsgårdstrand
Telefon: 33 08 10 07
Åpningstider:
Mandag 16.00 – 19.00
Biblioteket holder til i Åsgården skoles lokaler. Åpningstider følger skolens ferier.

Lovverk / hjemmel / vedtak
Lov om folkebibliotek

Hopp rett ned til innholdet