Kimen Litteraturfestival var fram til og med 2019 kjent som Litteraturuka i Vestfold. Kimen fortsetter der Litteraturuka slapp, som Vestfold og Telemark fylkeskommunes årvisse løft for litteratur og ytringsfrihet. Festivalen arrangeres, som Litteraturuka i Vestfold, i uke 45 (10. – 14. november 2021!)
Festivalbasen vil være i Larvik, og tyngdepunktet vil ligge der – med Bølgen litteraturhus, Sliperiet og Mikrobryggeriet som arenaer. Med det nye fylkets geografiske utstrekning er det ikke lenger praktisk mulig å legge arrangementer i alle kommuner. I stedet inviteres folkebibliotekene til å være arrangører for det vi kaller «satellitter» under festivaldagene.
I 2020 skulle det ha vært fem slike satellittarrangementer, med alt fra slampoesi til temakveld om amerikansk politikk og litterært møte med en tidligere fremmedkriger i Syria. Kimens «satelitter» skulle arrangeres via folkebibliotekene i Tokke, Porsgrunn, Horten, Tønsberg og  Sandefjord. Disse utgikk dessverre, grunnet pandemien, og i år er det andre bibliotek enn Horten sin tur.
Målet er at Kimen litteraturfestival hvert år skal arrangere satellitter i et representativt utvalg kommuner, og at de fleste kommunene i fylket skal delta i festivalen i løpet av en 3-årsperiode. I 2021 blir det satelittarrangementer i Holmestrandbibliotekene, Skien, Seljord, Nome og Drangedal. Dette er arrangementer i regi av litteraturhus og bibliotek. I tillegg blir Kimens avslutningsforestilling også til en satellitt, og blir arrangert i Tønsberg domkirke i samarbeid med Tunsberg bispedømmeråd (Kilde: VTFK.NO).

 

Vil du delta på noen av de spennende arrangementene? Se hele programmet her.
Her er det mye spennende å finne, og mange kjente navn kan nevnes; Helga Flatland, Ingvar Ambjørnsen, Gert Nygårdshaug, Kim Leine Og Levi Henriksen f.eks….
Translate »