Foto fra Bjørnestien barnehage. Fotograf: Camilla Heimstad-Bergseng
Horten bibliotek ønsker å være et bibliotek for alle. I perioden januar 2021 – juni 2022 har vi jobbet med prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt», der målet har vært å gjøre litteratur og litterære opplevelser tilgjengelig alle barn. Arbeidet vil fortsette å være et fokusområde på Horten bibliotek.
Prosjektet har mottatt støtte fra Nasjonalbiblioteket og Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, og viktige og gode samarbeidspartnere er Bjørnestien barnehageVestfold og Telemark fylkesbibliotekLeser søker bok og Norsk barnebokinstitutt.
Vi erfarte at tilgang på litteratur og litterære opplevelser til barn med nedsatt funksjonsevne er mangelvare. Dette ønsket vi å gjøre noe med, og i løpet av prosjektperioden ble det, sammen med Veronica Salinas ved Norsk barnebokinstitutt og Bjørnestien barnehage med Camilla Heimstad-Bergseng i spissen, forsket på og utviklet en formidlingsmetode der barnehagebarn med ulike funksjonsnivåer kan delta i ett og samme opplegg. Det ble i tillegg utviklet og produsert en utgave av bildeboka Slem med symboler i samarbeid med Magikon forlag, og en taktil utgave i samarbeid med Annica Norberg design.
Les mer om prosjektet, som Horten bibliotek med flere har vært involvert i, på våre egne nettsider.
Sluttrapporten finner du her: Bok til alle fysisk og digitalt-sluttrapport 28.06.22
Translate »