Friby

Horten har blitt en friby, men hva er det?
En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, journalist, kunstner, osv. i opptil to år. Fribyene er tilknyttet organisasjonen ICORN (International Cities of Refuge Network), som administrerer denne ordningen. ICORN ble opprettet i Stavanger, på Sølvberget, i 2006. De holder fremdeles til der.

Fribyordningen innebærer at en person som er forfulgt for sine ytringer kommer seg i trygghet, og at vedkommende sikres ro til å gjenoppta sitt arbeide. Fribyforfatterne representerer de mange andre forfattere verden over som er forfulgt, fengslet eller på annen måte brakt til taushet. Ved å være en friby tar byen et viktig standpunkt i forhold til ytringsfrihet, og bidrar også konkret til å hjelpe eller redde et menneske.

Utenriksdepartementet gir ut et årlig stipend til hver friby som skal dekke utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Det er Norsk PEN som administrerer denne ordningen og samtidig har en rådgivnings- og kontaktrolle overfor de aktuelle byene og departementet.

Det finnes i dag over 70 fribyer som er tilknyttet ICORN, 24 av disse er i Norge. I Norge bor det nå mer enn 70 nåværende og tidligere fribyforfattere. Disse kommer til landet på kvoten for overføringsflyktninger, og har mulighet til å bli værende i landet også etter at deres formelle status som fribyforfatter er over etter to år. De fleste velger å bli boende i Norge, primært fordi situasjonen i hjemlandet ikke tillater at de kan reise hjem uten fare for forfølgelse og trusler.

I september 2019 var vi så heldige å få vår første fribyforfatter til Horten. Hun heter Somaya El-Sousi og kommer fra Gaza. Somaya er poet og har gitt ut fire diktsamlinger i hjemlandet. Nå har hun lært seg norsk og arbeider på Bibliotekkaféen og Kafé Gul. Hun jobber også med å skrive tekster, finne oversettere, være ute og formidle, og, ikke minst, gå på turer i byen sin. Og hun har helt fra starten vært veldig glad i Horten, med alt den kan by på av vakker natur og gode opplevelser!

I april 2022 fikk Horten sin andre fribyforfatter. Hun heter Enas Sultan og er også poet fra Gaza. Nå ønsker hun å få oversatt diktene sine og få dem publisert i Norge, parallelt med at hun skriver nye tekster. Også Enas er veldig glad i Horten og naturen her!