Photo by: Jon Klasbu (www.klasbu.no)

Photo by: Jon Klasbu (www.klasbu.no)

Horten har blitt en friby, men hva er det?
En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, journalist, kunstner, osv. i opptil to år. Fribyene er tilknyttet organisasjonen ICORN (International Cities of Refuge Network), som administrerer denne ordningen. ICORN ble opprettet i Stavanger, på Sølvberget, i 2006. De holder fremdeles til der.

Fribyordningen innebærer at en person som er forfulgt for sine ytringer kommer seg i trygghet, og at vedkommende sikres ro til å gjenoppta sitt arbeide. Fribyforfatterne representerer de mange andre forfattere verden over som er forfulgt, fengslet eller på annen måte brakt til taushet. Ved å være en friby tar byen et viktig standpunkt i forhold til ytringsfrihet, og bidrar også konkret til å hjelpe eller redde et menneske.

Utenriksdepartementet gir ut et årlig stipend til hver friby som skal dekke utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Det er Norsk PEN som administrerer denne ordningen og samtidig har en rådgivnings- og kontaktrolle overfor de aktuelle byene og departementet.

Det finnes i dag over 60 fribyer som er tilknyttet ICORN. Sytten av disse er i Norge, og Horten er en av de siste som har blitt knyttet til ordningen. I Norge bor det nå mer enn 70 nåværende og tidligere fribyforfattere. Disse kommer til landet på kvoten for overføringsflyktninger, og har mulighet til å bli værende i landet også etter at deres formelle status som fribyforfatter er over etter to år. De fleste velger å bli boende i Norge, primært fordi situasjonen i hjemlandet ikke tillater at de kan reise hjem uten fare for forfølgelse og trusler.

I september 2019 var vi så heldige å få vår første fribyforfatter til Horten. Hun heter Somaya El-Sousi og kommer fra Gaza. Somaya er poet og har gitt ut fire diktsamlinger i hjemlandet. Nå jobber hun med å lære seg norsk, skrive tekster, finne oversettere, være ute og formidle, lage egen hjemmeside og, ikke minst, bli kjent med byen sin. Og hun har helt fra starten vært veldig glad i Horten, med alt den kan by på av vakker natur og gode opplevelser!

Translate »