Digihjelp på biblioteket!
Digihjelpen er et tilbud for deg som trenger litt bistand på den digitale reisen.  
Digihjelpen er et tilbud utviklet i samarbeid mellom alle kommunalområdene i Horten kommune. NAV Horten søkte midler gjennom Digihjelpordningen. Sammen har vi konkludert på at Horten kommune bør samordne sin innsats for å for å bistå innbyggere med digital hjelp og opplæring – og at Horten bibliotek er en viktig møteplass der personalet har den riktige veiledningskompetansen til å gi innbyggerne våre en større digital selvtillit og trygghet.
­I 2021 utvidet vi det allerede eksisterende tilbudet når vi åpnet en egen liten pod der innbyggerne kan få veiledning i ro og der personvernet er godt ivaretatt. Digihjelpen er en veiledningstjeneste for innbyggere med lav digital kompetanse der du kan booke deg en veiledningstime med en bibliotekar på Horten bibliotek. Veiledningen kan vare inntil 45 minutter på tirsdager og torsdager mellom 10 og 14 (mellom 10 og 12 i skoleferien). Du kan bestille tid ved å henvende deg i skranken, ring oss på tlf. 33 08 53 30 eller send oss en e-post til post@htnbib.no.
Du kan ta med eget utstyr eller låne PC på biblioteket. Trenger du hjelp med noe som krever innlogging; ha gjerne passord, kodebrikker o.l. klart, så sparer vi tid.  
Digihjelpen – Hva kan du få hjelp til?
­Vi hjelper deg med å få satt opp e-post, sikkerhet på nett, kommunens digitale tjenester, skriveprogrammer, sosiale medier og offentlige nettsider.  Biblioteket gir daglig veiledning i bruk av digitale tjenester som å laste ned en app og komme i gang med å lese e-bøker, kopiering, utskrifter, fax, scanning, e-post, innlogging wifi, og lignende. Men nå ønsker vi også å tilby mer grunnleggende veiledning for å kunne bli en digital bruker av søknader og innhente informasjon. Digihjelpen kan bidra til å fylle ut søknader, men vi driver ingen form for saksbehandling.
  • Laste ned apper, innlogging med wifi, sette opp e-post og sikkerhet på nett
  • Bli mottaker av digital post
  • Lære deg å bruke ulike digitale søknadstjenester/skjemaer
  • Finne ut hvordan du skal søke etter riktig informasjon og ta i bruk ulike digitale tjenester
  • Sende inn henvendelser og spørsmål digitalt – bruke chatboter.
Les mer om tilbudet her.
­Data Detox
Lyst til å få kontroll på eget digitalt innhold? Nettstedet Data Detox inneholder praktiske verktøy for økt digital bevissthet. Vi deler også ut Data Detox kit på biblioteket denne uken! Les mer om konseptet her.

Test dine digitale ferdigheter
Lyst til å sjekke hvordan du ligger an digitalt? Test dine digitale ferdigheter her.
Digital festival logo.
Test dine digitale ferdigheter
Lyst til å sjekke hvordan du ligger an digitalt? Test dine digitale ferdigheter her.
Translate »