Det flerspråklige bibliotek (DFB) sørger for at alle landets bibliotek kan skaffe morsmålslitteratur til språklige minoriteter i Norge.

Folkebibliotekene er for alle, og via fjernlån kan bibliotek av alle størrelser få tilgang til andre biblioteks samlinger, og DFB sørger for at bibliotekene er i stand til å betjene brukere på det flerkulturelle feltet.

Som privatperson har du tilgang til hele DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i. Om du har et nasjonalt lånekort kan du selv bestille bestemte titler gjennom DFBs websøk og få det sendt til ditt bibliotek!
­

Spør oss gjerne om bokpakker eller tips noen du vet kan ha glede av tilbudet! 🙂
Translate »