Om Horten bibliotek

Historie

Arbeidet med å skape et folkebibliotek i Horten begynte i 1899. En komité ble satt ned, men det ble en lang og tung vei å gå. En av byens fedre sa at han «Ikke kunne støtte et bibliotek som hadde bøker av personer så som Ibsen og Bjørnson». I 1908 ble det likevel bibliotek i Bekkegaden 6 og utlånsvirksomheten kunne begynne. Driften var da privat; den ikke skulle ikke belaste kommunens økonomi. O. M. Scmidt ga sin private samling til biblioteket og flere andre ga penger og bøker til driften. Åpningstiden var to ettermiddager i uka, og det ble det laget utlånsregler for de da 1400 bøkene. I utlånsreglene står det blant annet at «Børn under 15 aar ikke har adgang til at laane bøker» og at «Der tillades Hjemlaan af 1 eller 2 Bøger ad Gangen» og at dersom det man ønsket å låne to bøker «maa den ene altid være af belærende Inhold». Carl Vogt ble ansatt som første bibliotekar. Han reiste til Deichman og lærte bibliotekdrift. Gasjen var kr. 200 pr år. 300 kroner til årlig drift. Overdagspenger var kr. 0,02 øre pr bok pr uke. 

Etter hvert som tiden gikk, flyttet biblioteket flere ganger, og åpningstiden ble utvidet.
I 1915 ble det flytting til Storgata 9, 11 år senere til Storgata 37. Deretter flytting til andre etasje i Storgata 37 i 1936. Under krigen ble det et voldsomt oppsving i utlånet, og det ble stor slitasje på bøkene. Og siden forsyningsnemda trengte plassen, krympet bibliotekets areal. I 1953 ble det imidlertid både kontor og magasin. I 1960 fikk barneavdelingen en egen etasje, og eventyrstundene, som hadde startet seks år tidligere, fikk bedre plass. For her var det folksomt. Over 100 barn hver uke! Dette året var det to bibliotekarer i full stilling. I 1980 ble det, etter stor politisk spennening, besluttet å bygge et nytt bygg i Apotekergata 10, som skulle huse biblioteket. I 1984 stod bygget ferdig, og vi kunne flytte inn i nåværende lokaler. Bygget ble da omtalt som et «Bokslott», og med et utlån som var dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet, ble det et populært samlingssted.

Oppussing

Det har vært flere oppussingsprosjekt i Apotekergata 10, blant annet gulvbeleggoperasjon i 2007. Da ble alle hyllene flyttet alt materiale fikk RFID-brikker. I 2013 fikk vi en ny biblioteklov. Her er det framhevet at bibliotekene skal være et samlingssted. 2015 kasserte vi 25% av samlingen og pusset opp voksenavdelingen. Da fikk vi et flott sceneområde, nye sofaer og et stort borgerbord. Ett par år senere fikk vi også kafé. Det ble et velkomment og viktig tilskudd til biblioteket.

Avdelinger

Det har vært folkebibliotekavdelinger både i Borre, fram til 2002, og på Nykirke fram til 1993.  Avdelingen i Åsgårdstrand er imidlertid i drift ennå, med én voksenavdeling og et skolebibliotek. Bastøy fengsel fikk en avdeling i 1989 og Horten fengsel i 2014. I 2019 ble Spillrommet opprettet på Kulturhuset 37. Dette er en del av bibliotekets virksomhet og er et populært samlingssted for barn og unge.

Medier

Fra å kun låne ut bøker, har det blitt en større variasjon i tilbudene etter som tiden har gått. Først kom kassettene, med lydbøker og musikk. Så kom VHS, DVD, Blueray, ulike digitale spill, og lydbøker på CD. Nå er det en nedgang i utlån av filmer og lydbøker, siden det meste har blitt digitalisert. Men, bibliotekene følger opp med bøker på Bookbites og filmer på digitale utlånsflater.

I 1984, som 2. bibliotek i Norge, tok Horten biblioteket steget inn i dataalderen. Den første harddisken som ble kjøpt inn, kostet 100.000 kroner og veide 100 kg.

Arrangement

I dag har vi stort fokus på opplevelser og arrangement. Men, dette er egentlig ikke av ny dato. Allerede i 1963 ble det arrangert bokmesser i Horten, i samarbeid med byens bokhandlere, folkeakademiet og biblioteket. Disse messene ble årets store kulturbegivenhet i byen. I 1970 opphørte bokmessene, da forfatterne begynte å kreve honorar for å stille opp

Ett arrangementstilbud som har overlevd siden tidenes morgen, er eventyrstunden. Den startet opp i 1954 og er fremdeles i drift. Mengden arrangement har økt med årene, men etter at den nye bibliotekloven kom, ble det virkelig fart i tilbudene. Vi ble et litteraturhusbibliotek. Ansatte ble kurset i arrangementsgjennomføring og nytt og nødvendig utstyr ble kjøpt inn.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kunst

Glassfuglen «Liber Liber Liberato» laget av bildekunstner John Gesager Nielsen.
«Abstrakt skrift» laget av keramiker Unni Johnsen.
Malte relieffer laget av tegner Anders F. Kaardahl.
Quiltet teppe sydd av Horten husflidslag. Til bibliotekets 100 års-dag. 

Samlinger

O. M. Schmidt-samlingen
Abrahamsen-samlingen, gitt til Borre folkeboksamling. Mye kunstbøker.
Hortenstrykk-samlingen
Kurt Aust-samlingen: Tegneserier og bøker om tegneserier.
Aviser, innbundet: Gjengangeren, Horten Avis, Horten Arbeiderblad, Daggry. 

Hopp rett ned til innholdet