I etterkant av terroraksjonen den 22. juli 2011 er det utgitt en rekke bøker om angrepene og om mannen bak, men også beretninger fra de overlevende på Utøya.

Bøkene om 22. juli er åpenbart vonde og vanskelige, men også viktige. Korrekte, men også personlige, beskrivelser av terrorangrepet dokumenterer de historiske hendelsene for fremtiden. Et sentralt poeng med historiefortellingen er også å unngå at noe lignende skjer igjen.

Selvbiografiene etter 22. juli skiller seg på flere måter fra selvbiografier slik vi har sett dem tidligere. Her møter vi unge mennesker, følger dem over en relativt kort tidsperiode, og med liten avstand til menneskene vi leser om. Tragedien de omhandler er dessuten av et omfang vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Den personlige opplevelsen er sentral, men biografiene kan også leses som beretninger om et angrep på Norge og demokratiet. Selvbiografiene har en viktig betydning når det gjelder å dokumentere historien – men verdien ligger også i det at de gir oss det menneskelige perspektivet. Bøkene bidrar dessuten med verdipolitiske oppfordringer, der forfatterne ønsker å ivareta demokratiet og ytringsfriheten.

Blant bøkene om gjerningsmannen og hans oppvekst og handlinger finner vi solide bøker, som det ligger mange kilder og grundig research bak. De nevnte bøkene i denne artikkelen fikk god mottakelse og god kritikk, tross det ubehagelige temaet. De beskriver ikke bare terrorangrepet, men er til dels også såre oppveksthistorier og skildringer av miljøer og subkulturer i Oslo på blant annet 90-tallet.

Blant de nyere bøkene finner vi også Ingen fred å finne : 22. juli ti år etter, som tar for seg livene til etterlatte, overlevende og pårørende i de ti årene siden marerittdagen 22. juli og stiller spørsmålet: Har det norske samfunnet virkelig klart å ta et oppgjør med terroristens tankegods? Stemmene etter 22. juli undersøker svarene på terrorangrepene gjennom dikt-, radio- og sakprosastemmer og stemmene fra rettssal 250. Hva sier stemmene om oss, om det samfunnet som gjerningsmannen angrep?

Krevende, men viktig lesning – for den som føler at de kan orke..

 

En av oss; En fortelling om Norge av Åsne Seierstad

Seierstad er kjent for å gjøre grundig research bak bøkene sine. Dette er også tilfellet med denne boka, som er preget av nettopp mange, gode og relevante kilder til informasjon om det hun ønsker å formidle. Boka formidler både oppveksten til Breivik, miljøene han var en del av og forholdet hans til moren. Forfatteren deltok under rettsaken, og gjengir også mye herfra. I tillegg er store deler av boka viet vitnesbyrd fra de overlevende og historier fra Utøya. Det blir tydelig i denne boka hvor mange som er blitt påvirket på ulikt vis, samtidig som vi til en viss grad kan oppnå en slags forståelse for veien som førte til terroristens radikalisering og hans ekstreme handlinger.

Boka er selvfølgelig ikke hyggelig lesning, men viktig er den! Orker du bare å lese en eneste bok om terrorangrepet 22. juli, er dette boka – nettopp fordi den er så grundig, allsidig og formidler mange stemmer og ulike vinklinger!

En norsk tragedie av Aage Storm Borchgrevink

Aage Storm Borchgrevink mottok kritikerprisen for denne sakprosaboken, med god grunn! Borchgrevink har lagt ned et solid arbeid i å prøve å kartlegge, og til dels forstå, terroristens vei fra sårbar gutt til iskald massemorder. Breiviks liv blir biografisk kartlagt. Forfatteren har gått grundig inn i oppveksten på vestkanten, spill-kulturen, «tagger-miljøet» han var en del av som tenåring, «grunder»-virksomheten og forsøket på å bli en del av et miljø innen både politikk og frimureri. For de som vokste opp på samme tid, eller har tatt del i noen av de samme miljøene, vil noe kanskje føles overraskende gjenkjennelig.

En stor del av boka vies også forholdet til moren og familien, som beskrives som tidvis mer eller mindre dysfunksjonelt. Det omtalte manifestet blir også gjennomgått og analysert, og vi får et innblikk i terroristens inspirasjonskilder. Boka har blitt omdiskutert for å være såpass utleverende, og enkelte har spurt seg hvorvidt vi kan forstå eller lære noe som helst av å prøve å forstå en enkeltperson og hans handlinger. Jeg tror i hvert fall at det er lærdom å hente i denne boka!

Med livet som innsats av Bjørn og Aase Margrethe Juvet

Bjørn og Aase Margrethe Juvet, født henholdsvis 1968 og 1966, har skrevet en selvbiografi som forteller deres historie som frivillige hjelpere fra campingplassen på Utvika. Ufrivillig haver de midt oppe i det hele, men ender med å gjøre en innsats som kommer til å bety mye for de pårørende og de overlevende. Bjørn plukket opp ungdommer fra vannet, og hjalp politiets beredskapstropp når de nesten forliste med en overlesset gummibåt. Samtidig tok Aase Margrethe vare på ungdommene som ble brakt i land.

Boka forteller deres historie fra 22. juli, men også hvordan de håndterer livet i etterkant. Særlig Bjørn Juvet har det psykisk tøft i tiden etter terrorangrepet, og behøver hjelp fra psykolog. Møter med de overlevende og deres pårørende viser seg å bety mye for dem i perioden etterpå. Boka er skrevet som en type dialog der Aase Margrethe og Bjørn vekselsvis forteller sin historie.

Jeg lever pappa av Siri Marie Seim Sønstelie og Erik H. Sønstelie 

Siri M. S. Sønstelie og Erik H. Sønstelie har skrevet boken Jeg lever pappa. Den omhandler Siris dramatiske opplevelser på Utøya 22. juli, men også Erik Sønstelies opplevelse av å være fortvilt og bekymret far som venter på svar, og etter hvert treffer igjen datteren sin fysisk uskadd. Siri, født 1991, er på sin første AUF-leir på Utøya juli 2011. Historien fortelles også her ved bruk av vekslende forteller.

Boka handler også mye om tiden etterpå, og hvordan de som familie kommer seg videre. Familien reiser sammen til Afrika og Kilimanjaro. Reisen og bestigningen av fjellet fremholdes som en måte å overkomme de vanskelighetene de har vært gjennom. Denne boka inneholder også bilder. Erik Sønstelie, født 1962, er journalist i VG, og boka har også en del på slutten som består av intervjuer Erik har gjort med andre som på ulike måter kjente terrorangrepet på kroppen.

Med hjertet mot steinen av Adrian Pracon

Adrian Pracon, født 1989, er også på sin første AUF-leir sommeren 2011. Hans selvbiografi er skrevet i samarbeid med Erik Møller Solheim, selv om Pracon står alene som forfatter på omslaget. Boka omhandler dagene fra den 19. juli, med noen tilbakeblikk til ungdomstiden og veien til AUF, og i hovedsak frem til fengslingsmøtet 14. november 2011. Boka på 170 sider er relativt kort og konsis. Den skildrer først og fremst hans opplevelser på Utøya 22. juli, men også hvordan han sliter i tiden etterpå. Pracon blir skutt på Utøya, og innlagt på sykehus. Pracon håndterer hverdagen etterpå ved å la seg intervjue, allerede fra sykeshussenga, og ved å holde seg aktiv, men når han legger hodet på puta blir ting vanskeligere.

Pracon stod ansikt til ansikt med morderen på øya, og Anders Behring Breivik valgte ved ett tidspunkt ikke å skyte han. Pracon formidler i denne boka sitt behov for å møte gjerningsmannen igjen, og å få svar på hvorfor Behring Breivik valgte å spare han i vannkanten på Utøya den dagen.

Utøya 22. juli (Regi: Erik Poppe)

Denne filmen er laget i tett samarbeid med overlevende etter Utøya 22. juli. Karakterene og enkelthendelser er likevel oppdiktet, av respekt for overlevende og etterlatte. Filmen starter med at ungdommene trøster og betrygger hverandre etter å ha fått høre om bomben i regjeringskvartalet. Tanken om at de er på “verdens tryggeste plass” blir fort snudd på hodet når skytingen starter, og forvirring og panikk oppstår. Utøya 22. juli er filmet som en eneste lang tagning, der vi følger hendelsene minutt for minutt.

Filmen er ordentlig vond, men filmregissørens ønske om å fokusere på ofrene fremfor gjerningsmannen er ivaretatt på en sympatisk måte. Filmen er et gripende vitnesbyrd, som lar oss få et innblikk i den forferdelige frykten og panikken ungdommene måtte oppleve den dagen på Utøya.

Translate »